Om BørneKultur Ugen

Mål for BørneKultur Ugen:

Kulturelt Samvirke afholder BørneKultur Ugen i skolernes efterårsferie. Dette gøres via et tæt samarbejde med foreninger, institutioner og andre der har kontakt til børn.

Målet er at skabe en uge:

  • der giver børn mulighed for at vælge til og fra i en bred vifte af kulturelle udtryk og former
  • der giver inspiration og udvikler børns kulturforståelse og dennes mangfoldighed
  • der giver børn oplevelsen af at være aktive kultur skabere
  • der giver rum og tid til fordybelse
  • hvor børn får mulighed for at vise forældre og andre voksne deres egen kultur frem
  • Fælles for disse er, at de skal passe til barnets alder, udviklingstrin og baggrund.

BørneKultur Ugens styregruppe:

BørneKultur Ugen varetages af en styregruppe.

Åbning:

BørneKultur Ugen åbnes den første lørdag i efterårsferien.

Aktiviteter:

Aktiviteterne spredes over hele kommunen.

Det er foreningerne og kulturinstitutioner, der står for størstedelen af aktiviteterne, (disse kan søge økonomisk dækning til materialer og brug af professionelle kræfter), i det omfang budgettet tillader det. Foreningerne kommer fra Kulturelt Samvirke, RGI, SIKR, BUSR og andre, der har tid og energi.

Næsten alle aktiviteter er gratis, da BørneKultur Ugen er for alle. Det skal ikke være forældrenes bankbeholdning, der afgør om børnene kan deltage, men derimod lysten til at medvirke.

Koordinator:

Der er ansat koordinator af Kulturelt Samvirke og styregruppen i samarbejde. BørneKultur Ugens Sekretariat, har åbent hver fredag kl. 9-12. (ferielukket i juli) og kan træffes på mail: bkugen@gmail.com.